Praktijk Randolf Smeets Praktijk Randolf Smeets samenwerking  2013-2015 Randolf Smeets Home Diensten Tarieven Samenwerking Muziektherapie Downloads Reacties Contact
Organisaties en stichtingen waar ik mee samenwerk

Stichting Papageno

Stichting Papageno biedt muziektherapie aan huis aan bij autistische kinderen. Muziektherapie zoals die door muziektherapeuten van Stichting Papageno wordt gegeven heeft een zeer positief effect. Omdat de therapie bij voorkeur aan huis wordt gegeven raakt dit het hele gezin. Het haalt kinderen met autisme uit hun isolement, bevordert hun sociale vaardigheden en verbetert de kwaliteit van leven. Muziektherapeuten van Papageno hebben een HBO-opleiding muziektherapie afgerond en in aansluiting daarop een speciale training van Papageno gekregen om met kinderen met autisme en aanverwante beperkingen te kunnen omgaan. Meer informatie op de website:

www.stichtingpapageno.nl 

Care4Kidz

Care4kidz is een AWBZ-erkende zorgorganisatie, gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen, jeugdigen en jong volwassenen met een psychiatrische problematiek, zoals autisme, Pdd - nos gedragsstoornissen, ADHD en hechtingsproblematiek met een intellectuele ondergrens van 70. Meer informatie op de website:

www.care4kidz.nl 

 

Ruggesteun

Ruggesteun is een vrijwilligersorganisatie met als werkgebied Parkstad Limburg. Ruggesteun biedt in Parkstad ondersteuning aan mantelzorgers (partner, zoon/dochter, vriend, buur) die in de thuissituatie zorgen voor mensen met dementie, (chronisch) langdurig zieken, gehandicapten of mensen die stervende zijn. Meer informatie op de website: www.mantelzorgparkstad.nl/ruggesteun/ 
Huis-aan-huis praktijk voor muziektherapie, persoonlijke begeleiding, workshops en optredens. Werkzaam in Limburg en Belgie.
luister:

Pallium Portam

Zorg op maat in de vorm van verpleging, verzorging, individuele begeleiding, huishoudelijke ondersteuning. Goede zorg is warm, zij komt van harte! In de visie van Pallium gaat zorg om heel de mens, de mens als wezen van geest, ziel en lichaam. Meer informatie op de website: www.palliumportam.nl
Samenwerking